23 augusti 2009

Håll tätt bakåt - målvakter!

- Vilken målvakt kliver fram?


Det står utom allt tvivel att utan en riktigt bra målvakt blir säsongen kortare. Gemensamt för alla lag i serien är att just de tror att deras målvakt kommer ta det avgörande steget. Från att vara en puckmotare av genomsnitt till en vägg modell fantom!

Frågan blir därmed: - Finns det i uti vår hage en planta som kan växa från ranglig ranka till stadig fura?

Bloggen känner härvidlag en viss oro. Vi står för tillfället rustade med tre unga, förvisso mycket lovande, målvakter som ännu inte på något sätt gett alla de svar vi vill ha. Under föregående säsong var deras gemensamma insatser att likna vid varanndagsväder i april - typ!

Min förhoppning är att vi under de kommande träningsmatcherna skall få bevittna att någon av våra målvakter, genom sitt agerande, tydligt markerar sitt intresse för att vara nummer ett! Utan en tydlig förstemålvakt som laget känner det allra största förtronde för kan vi inte bygga upp en bra defensiv för övrigt. För så är det. Utan 100% förtroende för sin målvakt skapas genast ett frö av osäkerhet. Målvakten måste alltid ta "alla puckar som han ser". Så enkelt är det! Det kravet måste man kunna ställa. Sedan är det backarnas jobb att hålla undan och rensa returer.

Så Jensa, "Tarras" och Simon. Nu vill vi se vem som vill vara bäst! Nummer ett!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar