15 maj 2009

Rykten - och dess budbärare!

Ryktesspridning!


- Krig och kriser föder rykten. I situationer där människor känner sig hotade och söker logik i kaos uppstår ryktesspridningen. Rykten handlar alltid om aktuella fenomen och medierna är ofta pigga ryktesspridare. För att ett rykte ska komma i omlopp måste det upplevas som trovärdigt. Ett rykte kan förvisso vara sant, men det finns inget som bevisar att så är fallet. Att sprida rykten är sätt att kommunicera. Att hindra rykttesspridning är en närmast omöjlig uppgift.

Se där en tankeväckande inledning på detta inlägg.

- Rykten cirkulerar dagligen. De är en del av livet och den mänskliga kommunikationen. De är, något förenklat, obekräftade påståenden som sprids mellan människor.

Kan man annat än instämma?

- Ryktesbekämpning är en svår konst och att bemöta rykten och förmedla relevant och korrekt information är lättare sagt än gjort. Det är mycket svårt, eller omöjligt, att styra människors samtal och tankar när rykten väl har uppstått!

Så är det!

- Dessutom är det vanskligt att försöka få människor att inte sprida rykten. En anledning är att dementier av rykten ofta snarast skapar ökat intresse. De sprids då vidare. Ryktet upplevs som en hemlighet och förmedlas inom en gemenskap som "vet".

Precis så är det!

- Internet är ryktesspridningens guldåder. Bloggfenomenet är dess hjärta!

Klockrent!

[Ovanstående citat kommer från denna källa där Du kan läsa mer om fenomenet "ryktesspridning"!]


****
Varför rykten?
Varför väljer jag då att skriva om detta med ryktesspridning. Jo, det är ganska naturlig i dessa Silly Season-tider! Det är helt enkelt den tid på året då det skall finnas massor av rykten. Det är en del av spelet! För oss galna supportrar - en del av livet! Alla lags supportrar längtar och trängtar efter någon form av vetskap. I takt med att föreningar sluter sig inåt, blir hemlighetsfulla och tysta, ökar vår abstinens i kvadrat! Vi vill helt enkelt veta vad som är på gång! Och får vi inte veta tar vi till det enda vi kan. Vi börjar gissa! Någonstans här föds första fröna till det rykte som, likt björkpollen om våren, kittlar och irriterar våra sinnen.

Spridningshastigheten!
Det är vårt utanförskap som ligger till grund till detta "onda"! Får vi inte veta så kan vi i alla fall gissa. Och när väl denna gissning torgförts tas den emot av andra som ett tecken på "att något" är på gång. För det vet alla. Ingen rök utan eld! I dagens kommunikationsamhälle sprids sedan detta embryo till rykte blixtsnabbt, och dessutom mångfaldigas det i rasande takt, vilket ökar dess trovärdighet! Innan någon vet ordet av har ett förfluget uttalande, en aningslös utandning, utvecklats till ett rykte som är så pockande envist ett det snart övergår till nästa fas. Det blir en obekräftad - sanning!

Vi sammanfattar:
Gissning -> Rykte -> Obekräftad sanning!

Förväntningsfasen
Nu är vi på väg in i nästa fas i denna rykteskarusell. När väl den första aningslösa gissningen övergått till ihärdigt rykte och slutligen en obekräftad sanning kommer vi till förväntningen! För så är det! Alla vill vi att det skall hända något positivt i vår förenings arbete med lagbygget. Då detta rykte nu nått sådana proportioner att inte längre går att kontrollera dessa egentliga ursprung börjar allt fler bygga upp förväntningar om att det kanske är - sant!


Alla vet att det är ett rykte! Alla vet att det är obekräftat! Alla vet att det kan vara ren lögn! Men, det hjälper föga. Trots att många höjer ett varningens finger och påpekar detta är skadan skedd.


Nu vill man ha besked. Från någon. Vem som helst! Bekräftelsebegäret, av ryktet, är nu så stort att det börjar mullra i supporterleden! Då kommer vi till nästa märkliga fas som är:

Dementier - förstärker osanningen - ryktet!
Föreningen, som är drabbad av detta rykte, kanske faller till föga, och går därmed ut med en helt sanningsenlig dementi. Nej, säger man! Denne spelare är inte aktuell för vår del! Nu kunde man tro att det infernaliska ryktet skulle falla platt till marken och självdö! Men blir det så? Icke! Nu inträder nämligen den fas där vi måste, ofta plågsamt, ställa om från hopp (ryktet om en bra spelare) till förtvivlan (de var falskt - vi är lurade). Vi år nu övertygade om att det finns en sanning i detta rykte! För, inte går väl klubben ut och säger som det är! Det är naturligt att vi hellre ser klubbens företrädare som lögnare än sanningssägare i detta läge för - vi vill att det skall vara sant! Vi går därför in i nästa fas som blir:

Förnekelsen av fakta!
Trots föreningens upprepade försök till klarläggande,och dementier, lever vi länge kvar i ryktets fasta klibbiga grepp! Vi vill inte veta om att det rykte, som vi visste var falskt, är falsk - på riktigt! Vi ville mycket hellre leva kvar med våra drömmar och illusinoner! Uppvaknandet, det brutala, blir smärtsamt och omtumlande! Vi slår oss för pannan och lovar oss att inte "gå på" fler lögner (rykten). Sakta men säkert tvingas vi slutligen konfronteras med sanningen och då är vi på väg in i slutfasen:

Sanningen - tomheten - vreden!
Vi blir helt enkelt heligt förbannade! Vem vi riktar denna vrede mot är osäkert. Det vanligaste är att budbäraren, om det finns en sådan, får på skallen. De mer klarsynta förbannar sig själva över att de låtit sig förledas. Andra ruskar mer lättsinningt av sig det hela och ser det som en bekräftelse på att inget är att lita på - i Silly Season! Gemensamt dock är att alla känner något! Det kanvara tomhet över att förväntningarna man hade inte infriades eller vrede över att man blivit lurad (fast man visste att man kunde bli det).


Tar det slut nu! Lärde vi oss något! Blev vi alla mer upplysta, vaksamma och misstrogna inför framtiden? Blev vi bättre rustade att hantera nästa gissning- rykte - obekräftade sanning! Svaret är nej! Vi lärde oss sannolikt inte ett dugg. För sådan är vi! Allt kan inte vara fel! Allt kan inte vara osant! Ivrigt kastar vi oss därför huvudlöst in i samma ryktesfälla, samma grop, igen och igen! Och snart står vi åter med byxorna nere, med rodnande kinder, och förbannar den mänskliga naturens brister! Att vi aldrig lär oss!

Summering:
Gissning --> Rykte --> Obekräftad sanning ---> Dementi ---> Förstärkning ---> Förnekelse ---> Vrede ---> Gissning --> Rykte --> Obekräftad sanning ---> Dementi ---> Förstärkning ---> Förnekelse ---> Vrede ---> Gissning --> Rykte --> Obekräftad sanning ---> Dementi ---> Förstärkning ---> Förnekelse ---> Vrede ---> Gissning --> Rykte --> Obekräftad sanning ---> Dementi ---> Förstärkning ---> Förnekelse ---> Vrede ---> Gissning --> Rykte --> Obekräftad sanning ---> Dementi ---> Förstärkning ---> Förnekelse ---> Vrede ---> osv osv


Typ!


***

****

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar