24 maj 2009

Framgång - hur går det till #1

Hur gör man?

Bloggen skall nu ge sig på något oerhört svårt! Den skall förklara varför en del lag tycks överleva det mesta medan andra ständigt balanserar på gränsen till kollaps! Gemensamt för lagen är att de eftersträvar skapandet av kontinuitet som ger arbetsro, trygghet, utrymme för visioner om framtiden samt en fasad av tilltro mot sin omvärld!

Under ett antal år har man kunnat följa föreningar inom olika lagidrotter som uppvisar samma symptom. Under buller och bång deklareras att nu det skall bli ordning på torpet, debet och kredit skall hållas under herrans tukt och förmaning, nya ansvarsfyllda män, och kvinnor, talar med darrande stämma om vikten av återhållsamhet och förnuft!

Sponsorer njuter, supportrar andas ut, skatteverket suckar och allt ter sig ljust och lustfyllt!


Vi vet alla hur det brukar gå! Efter en stund, ett tag, har kravbilden ökat, sponsorerna gjort sina första mediala utspel, supportrar bränt flaggor och de lokala sportskribenterna vakar likt gamar runt hörnet för att sätt in den slutgiltiga verbala stöten!

Ut ur detta snubblar ofta ångerfulla ledare, av olika rang, och bedyrar att de bara gjort sitt bästa! Tårögda och missförstådda förskjuts de in i glömskans korridorer och får ge plats för andra!

Cirkeln är sluten! Allt börjar om igen – och igen – och igen!

Och det är här som bloggen anar den sanning som ingen annan tycks se! I ett infall av klarsynthet har bloggen kommit fram till en form av sanning som kanske kan ge alla dessa framtida, och nuvarande föreningsledare en måttstock, en lejdare, att hålla sig i när det börjar blåsa upp till kris nästa gång!

(Bloggen tar tacksamt emot synpunkter i detta prekära ämne!)

Fortsättning följer!

****

Bloggen noterar:
En formlig epedemi sprider sig nu på Gurkburken! Eller kanske det är en pandomi! Snart har alla skribenter bytt namn! Bloggen lägger "skulden" till detta på en forumbesökare vid namn GurkLasse som uppmuntrade andra att lägga till en "gurka" i sina namn! Nu väntar vi med spänning på vad som skall hända i Masugnen! Och Golden Hill! ¨

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar