25 februari 2014

Viktor Mårtenssons avstängning..Så kom då domen efter de kastade handskarna i matchen mot Malmö Redhawks.  Var och en får, och kommer, självklart att ha egna synpunkter på denna dom. Som lekman gissar jag att påföljden avgjordes av det faktum att den gode Viktor varit föremål för liknande disciplinärenden förut. Återfallsförbrytare(!) ses inte med blida ögon, helt enkelt.

Det fråga vi alla kan ställa oss är huruvida nyttan med dessa "slagsmål" uppväger straffets omfattning. Många förespråkar att Viktor ska agera polis och  "ta hand om" motståndare som beter sig illa. Detta måste naturligtvis vägas mot att spelaren ifråga riskerar en lång avstängning.

Personligen anser jag att nämnde Mårtensson har så många andra kvaliteter som gagnar laget på ett bättre sätt. Utöver det finns det, och kommer det alltid att finnas, situationer där ett mer handgripligt agerande kan vara av nöden. I vissa fall kan det rent av vara rättfärdigt att ge sig in i en fight, men, konsekvenserna är som sagt tuffa....

- Jag är helt enkelt lite ambivalent när det gäller "slagsmål" i ishockey. Vet inte om jag ska gilla det, eller inte..


Kämpa Viktor!
BESTRAFFNINGSÄRENDE

Namn: Viktor Mårtensson

Förening: VIK Västerås HK

Adress: ABB Arena Nord, 722 17 Västerås

Matchdatum: 2014-02-22

Mellan: VIK Västerås HK – IF Malmö Redhawks

Domare/anmälare: Niclas Johansson

BESLUT
Efter ett match penalty i en match mellan VIK Västerås HK och IF Malmö Redhawks, HockeyAllsvenskan, den 22 februari 2014, åläggs Viktor Mårtensson, VIK Västerås HK, följande straff för slagsmål:

Avstängning fr.o.m. den 24 februari t.o.m. den 28 februari 2014. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Böter om 3 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Bestraffningen innebär totalt fyra matchers avstängning (inklusive den automatiska avstängningen), varav en match omvandlas till böter.

SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan och filmsekvenser från händelsen. Viktor Mårtensson har valt att inte yttra sig.

Av anmälan framgår att Viktor Mårtensson och en motspelare börjar tjafsa i samband med slutsignal i första perioden. Viktor Mårtensson kastar sina handskar och börjar slå motspelaren. Han slår med knutna nävar och utdelar minst fyra slag mot motspelarens huvud.

Av utredningen framgår att Viktor Mårtensson utdelat tre-fyra slag utan handskar mot huvudet på en motspelare. Viktor Mårtensson har varit initiativtagare till slagsmålet, vilket utgör en försvårande omständighet. Till detta kommer att Viktor Mårtensson så sent som i januari 2014 ådömdes en avstängning av Disciplinnämnden för tackling mot huvudet. Att det nu är fråga om återfall kort efter den förra förseelsen ska påverka påföljden i skärpande riktning. Med beaktande av att det rört sig om ett relativt kort förfarande som omedelbart avbrutits när domaren gick emellan, kan påföljden för Viktor Mårtensson emellertid stanna vid fyra matchers avstängning (inklusive den automatiska avstängningen), varav en match omvandlas till böter.

***

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar