25 augusti 2010

Gnagare...Det finns olika sorters gnagare!

Gnagarna är den artrikaste av däggdjursordningarna. Den har flera av de individrikaste däggdjursarterna och den omfattar en tredjedel av alla däggdjursarter på jorden. Många gnagare är små - i gengäld har de snabb reproduktion och är mycket anpassningsbara. (wikipedia)

- Kännetecknande för gnagare är en speciell tanduppsättning!
- Ett betydande antal av gnagarna har kindpåsar där föda kan lagras eller transporteras!

I stort sett tycker jag att gnagare är trevliga...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar