16 oktober 2014

ÅtgärdspaketetDet har under en tid varit aningen turbulent i vår kära förening. De sportsliga resultaten har uteblivit och som en följd av detta har krav på åtgärder ställts av en allt mer högljudd opinion. För någon vecka sedan dristade sig ansvariga i föreningen till att lova åtgärder. I någon form. Möten har hållits och viss information har läckt ut. Själva åtgärdspaketet har vi dock inte sett till, ännu. I sanning har vi inte fått ta del av några synbara åtgärder överhuvudtaget. Man kan i detta påstå att utfallet av krissamtalen inom föreningen blev tämligen magert. I alla fall för alla de som förväntat sig att bilan skulle falla och huvuden rulla. 

Men, är det hela sanningen? Är det möjligen så att föreningen har satt upp en ny agenda. En ny kortfristig målbild. Kan det vara så att föreningen väljer att skapa ordning bakom lykta dörrar. Kan det vara så att flera åtgärder redan är vidtagna men som inte sett dagens ljus? Kanske är sanningen så enkel att man vill hålla saker och ting för sig själva för att därmed skapa någon form av arbetsro? 

Det kan mycket väl vara så att styrelsen gett vår sportchef nya direktiv, att våra tränare fått klara besked om vad som förväntas, och att spelarna i truppen fått sin del av skäppan. Det vi sett fram till dags dato är att en spelare ställts i skamvrån, Matt Fornataro. Kanske är denna handling tänkt som en tankeväckare för alla spelare i laget. "Det spelar ingen roll vem du är om du inte presterar". Denna sidsteppning av en tänkt stöttepelare i laget kan mycket väl vara en effekt av det åtgärdspaket som föreningen arbetar med.

Det finns även möjligheten att föreningen nu arbetar aktivt för att hitta en ny huvudansvarig tränare. Något som jag personligen ser som ytterst sannolikt. Denna vetskap har säkerligen nuvarande tränare fått insikt i. Jag dristar mig till att gå så långt i mina spekulationer att styrelsen deklarerat för nuvarande tränare en tidsfrist. Dock väljer man, naturligtvis, att inför media ge bilden av att man har fortsatt förtroende för vår huvudtränare. Detta är ingen lögn. Så länge laget fortsätter att vinna kommer förtroendet kvarstå. Skulle det däremot komma nya förluster på rad så får vi med största sannolikhet se en snabb förändring på tränarsidan. Det är vad jag tror.

Jag kanske är aningen naiv men tror på konceptet. Om det är såsom jag spekulerar lyckas föreningen med två saker samtidigt. Man ger arbetsro till laget samtidigt som man parallellt arbetar med en plan B. Vi slipper därmed olika paniklösningar som vid första påseendet kan kännas bra men som på längre sikt inte ger några som helst sportsliga framgångar.

Så tänker jag...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar