11 augusti 2012

Kontrakt - Alexandre Rouleau"En rättsligt bindande överenskommelse mellan två parter om deras rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Formerna för att ingå ett avtal kan skilja sig åt beroende på vad avtalet handlar om, och hur förutsättningarna för ingående ser ut. Det finns tre huvudsakliga sätt att ingå ett avtal på:
Ett avtal sluts vanligtvis genom att den ena parten ger ett anbud som den andra parten accepterar.
En synonym till avtal är kontrakt. Detta begrepp används dock främst om skriftliga avtal."
(Källa)Som synes finns det tydliga riktlinjer för hur man upprättar ett kontrakt samt hur det skall efterlevas av bägge parter. Det exempel som jag klistrat in ovan hänvisar till de lagar som gäller för alla avtal och kontrakt som skrivs i vårt land.

Den springande punkten i vårt ärende med den förlorade "fransmannen" Alexandre Rouleau är att vi nu, sannolikt, befinner oss i en gråzon då nämnde  Alexandre Rouleau numera befinner sig i annat land. Dessutom är han inte, för att krångla till det än mer, mer "fransman" än du och jag. Han är nämligen Kanadensare i grunden men har dubbla medborgarskap. 

Nåväl! Det ska bli innerligt intressant att följa denna såpa. Kan VIK Hockey på något sätt göra Alexandre Rouleau skadeståndsskyldig då han bevisligen inte uppfyllt sin del av det skrivna kontraktet. Kan Alexandre Rouleau verkligen komma ur ett skrivet kontrakt genom att hänvisa till "familjesituationen"? Kan Alexandre Rouleau ta ett annat, betalt, arbete när han fortfarande står under kontrakt med Västerås Ishockey?

Här finns det nog anledning för styrelsen, och sportchefen, i klubben att anlita juridisk expertis för att reda ut vad som är rätt och riktigt. Det kan till och med bli ett "Lex Alexandre Rouleau" av det hela. En praxis, likt Bosmandomen, som får fungera som rättesnöre i liknande framtida ärenden. Själv anser jag att det finns en stor vinst, både för vår förening, och svensk ishockey att detta ärende följs upp och drivs till sin spets. 

Man kan kort och gott säga: - Någon jävla ordning måste det vara även på ett kontrakt!

Fortsättning följer.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar