1 februari 2016

Fägerblad är Gulsvart...

"Att säga sanningen har många fördelar. Den första är att människor förbluffat iakttar hur naturligt man ljuger" 
[Jean Dutourd]

För en tid sedan dök det upp ett illasinnat rykte om att vår nytillträdde klubbchef, Johan Fägerblad, inte hade Gulsvart som sitt favoritlag! Problemet med denna typ av ryktesspridning är att den har en obehaglig förmåga att leva sitt eget liv. Sprids den tillräckligt länge, och långt, kan den tyvärr omvandlas till en form av sanning. Detta var något jag tog fasta på och påbörjade en egen liten undersökning för att se om det fanns någon sanning i detta påstående. 

Den som spred påståendet hänvisade till en artikel i VLT. Som ett första steg satte jag mig därför att läsa igenom alla artiklar där Johan Fägerblad förekommit sedan han tillträdde sin tjänst. Även kommentatorsfältet till respektive artikel granskades. Utfallet blev negativt i den bemärkelsen att jag inte fann något i dessa artiklar som stödde ryktesspridningen. 

Nästa steg var att kontakta en journalist på VLT, Kevin Johansson, och genom honom få vägledning i frågan. Inte heller han kunde erinra sig att något framkommit i VLT:s artiklar som bekräftade ryktet.

Som ett sista led i min egen lilla efterforskning tog jag kontakt med huvudpersonen själv, Johan Fägerblad. Jag frågade om han vid något tillfälle, sedan han tillträdde, kunde gjort ett uttalande i frågan som eventuellt kunde misstolkas. Johan var helt oförstående till detta påstående och avvisade alla sådana antydningar bestämt. 

Det närmaste "sanningen" till ryktets uppkomst jag kommit är att det vid något tillfälle funnits en kommentar till ett inlägg där VLT skrivit om klubbens nya organisation. Dock ska denna kommentar ha gällt klubbens nye ordförande, inte klubbchef. Förvirrande, minst sagt. 

Det tråkiga, som jag ser det, är att denna typ av rykten gärna dyker upp i tider av motgång. Ofta har avsändaren en egen agenda och använder ryktesspridning för att underbygga sin egen tes. En ryktesspridning som ofta är oerhört svår att bemöta. Själv tycker jag detta är både osmakligt och smutsigt. 

Jag vill inte på något sätt göra gällande att min egen lilla undersökning står för den absoluta sanningen men trots detta anser jag att ryktet kan anses som dött och begravet. Vår klubbchef är Gulsvart! 

- Alla som vid något tillfälle träffat vår klubbchef kan intyga denna min tes...

Nog om detta...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar